Zaměstnanec může zaměstnavateli způsobit svým jednáním škodu. Existuje proto pojištění

Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem zpravidla upravuje pracovní smlouva. V pracovní smlouvě obvykle bývá také uvedeno, že zaměstnanec je zodpovědný za škody, které způsobil svému zaměstnavateli. Proto je vhodné, aby zaměstnanci měli pro takové případy odpovídající pojištění, které dokáže případné škody pokrýt. Většina škod totiž není způsobená úmyslně, ale neznalostí či nedbalostí, přičemž mohou dosahovat vysokých částek. To potom může být problém pro zaměstnance uhradit ze svého, a tak se zde odpovídající pojištění přímo nabízí. Různé varianty pojištění Takové

Více...