E.ON Distribuce zaznamenala nejvyšší zatížení své sítě

Dispečink společnosti E.ON Distribuce, a.s. zaznamenal ve středu 11. 1. 2017 poprvé překročení hodnoty 2500 MW, tedy maxima průměrného hodinového zatížení své sítě.

Průměrná hodinová hodnota byla naměřena mezi 8-9 hodinou a činila 2513 MW,“ uvedl Pavel Čada, člen představenstva E.ON Distribuce, a.s., který dále doplnil: „V naší distribuční oblasti se tato situace projevila negativně v rozvodně Mírovka, kde došlo k postupnému poklesu napětí v rozvodně 400 kV z hodnoty 410 kV na 385 kV, a to vlivem vysokého zatížení vedení přenosové soustavy Mírovka-Hradec Králové v důsledku zatížení distribuční sítě E.ON a dle sdělení dispečinku provozovatele přenosové soustavy společnosti ČEPS i v důsledku vysokých přetoků elektrické energie, přenášené z větrných elektráren na severu Německa přes území ČR. Díky okamžité koordinaci dispečerů E.ON s dispečery ČEPS zůstal provoz naší distribuční sítě bez problémů.

Zatížení distribuční sítě E.ON v loňském a předloňském roce narostlo zejména s ohledem na růst výroby, produkce a tím i spotřeby odběratelů na distribučním území a v zimním období i v důsledku klimatických podmínek .

Přehled naměřených ročních maxim zatížení v distribuční síti E.ON za poslední roky:

  1. 2011 2289 MW 1. 2. 2011
  2. 2012 2468 MW 7. 2. 2012
  3. 2013 2174 MW 25. 1. 2013
  4. 2014 2194 MW 10. 12. 2014
  5. 2015 2202 MW 26. 11. 2015
  6. 2016 2379 MW 20. 1. 2016

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největším soukromým poskytovatelem energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje prostřednictvím své více jak 65.000 km dlouhé distribuční sítě elektřinou 1,5 milionu zákazníků, zejména v jižních Čechách a na jižní Moravě. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4.000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice činí cca 9 %.