I modernizace a údržba má své stanovené normy!

Pokud se společnost nechce dostat do problémů, které jsou spojené většinou s nevítanými a nečekanými návštěvy z úřadů, musí splňovat řadu norem. Jedná se hlavně o podniky podnikající v konkrétních oborech, v nichž se na normy klade opravdu důraz.  Abyste takovými kontrolami prošli, stačí, abyste si povolali nějakou společnost, která se takovým zkoumáním, zkoušením a hlavně kontrolováním norem zabývá. Díky takové kontrole se tak vyhnete problémům. Aktuální jedničkou na trhu v tomto oboru je společnost CZ testing, která je po dvou letech příprav konečně akreditovanou zkušební laboratoří.

Společnost má na starosti kontrolovat normy – ty se vztahují nejen na výrobky jako takové, ale taky kontroluje normy, jež jsou na modernizaci a údržbu výrobku či stroje v rámci norem. Normy totiž stanovují jednotlivé požadavky, které se kladou na vlastnosti materiálu a výrobků, jež se používají u drážních vozidel. Klade se hlavně velký důraz na reakci na oheň. Požární bezpečnost je vždy na prvním místě.

Co je potřeba prokázat například u modernizace?

Pokud vás zajímá konkrétní modernizace, pak podle normy je u ní nutné prokázat, že je nový povrch s novým nátěrem dle normy a že se nejedná o povrch, který má horší klasifikaci než ten předešlý. Modernizace vlaků se většinou ověřují dle požadavků či podle konkrétních souborů.

Společnost CZ testing má však pod svými křídly i laboratoř statických a dynamických zkoušek, tudíž vyhoví i v případě žádosti o verifikaci konstrukčních návrhů a ověření pevnosti konstrukčních celků jako takových. Mimo to má i laboratoř spolehlivostních zkoušek či také laboratoř, kde se provádějí zkoušky fyzikálně-chemické. Laboratoř požární bezpečnosti je však tou hlavní, kterou se musí úspěšně projít.

Mimo to pořádá společnost i řadu vzdělávacích lekcí, nabízí konzultace a pořádá také odborné přednášky na tuto tématiku.