Jaký význam má drátový rozhlas pro města a obce?

Někomu se může jevit obecní drátový rozhlas jako určitý zbytečný pozůstatek z minulosti, leckdy se ovšem ukazuje, že i v dnešní době má svůj význam. Hlavně v menších obcích je tak rozhodně dobré jej udržovat neustále v chodu a investovat do jeho modernizace. K tomuto účelu je vhodné si na pomoc přizvat specializovanou firmu, která se instalací a servisem obecních rozhlasů zabývá už od poloviny devadesátých let minulého století.

Rychlé vyrozumění o výjimečných událostech v obci

Hlavním důvodem, proč drátový rozhlas pro města a obce stále má svůj smysl, je snadná komunikace s občany. Jakmile totiž představitelé daného města či vesnice chtějí něco urgentně sdělit veřejnosti, stačí aktivovat rozhlas a lidé v okolí se ihned dozvědí potřebné novinky. Je to praktické například v okamžiku, kdy se v obci stane nějaká kalamita. Často pak třeba nefungují mobilní sítě a elektřina, takže je poté drátový obecní rozhlas jedním z hlavních informačních zdrojů. Nehledě na to, že zejména starší generace je na něj zvyklá a bere jej stále za jeden z hlavních zdrojů.

Upozornění veřejnosti na zajímavé akce v regionu

Drátový obecní rozhlas má svůj význam i při nejrůznějších oslavách, výročích, ale také například tehdy, když se má v dané lokalitě konat nějaká jiná významná událost – trhy, výstavy, koncerty apod.

Na koho se obrátit, máte-li na starosti ozvučovací techniku?

Ozvučovací techniku pro města a obce v Česku zajišťuje už od roku 1994 společnost EL-MIK. Je schopna dodat špičkový obecní drátový rozhlas, samozřejmostí je pak jeho pravidelný servis. Kromě toho firma dodává a montuje další dorozumívací zařízení, telefonní ústředny, kamerové systémy atd. Poskytuje efektivní ozvučení sportovních hal, kulturních domů, obřadních a smutečních síní, potažmo autobusových a vlakových nádraží.