Jakým způsobem fungují ochrany zdrojů?

Jak efektivně chránit zdroje? A jak tyto ochrany fungují? Jde o jedny z nejpalčivějších otázek dnešní doby. Nečekané chování je u zdrojů zcela nežádoucí. Ochrannou zdroje můžeme nečekanému chování účinně předejít.

Účinných ochran existuje celá řada. Níže najdete typy ochran a jejich úrovně spínání, které jsou uvedeny ve specifikacích jednotlivých zdrojů. Při výběru vhodného zdroje je třeba těmto specifikacím věnovat pozornost a předcházet tak neočekávanému chování zdroje.

OLP/OCP

Celý název ochranných zdrojů zní doslovně overload protection / overcurrent protection. Ochranná funkce pro zabránění poškození zdroje se spustí ve chvíli, kdy je odebíraná zátěž větší než jm. proud.

Ochrany OLP lze rozdělit na několik typů. První je omezení proudu a napětí zhruba o 20 %. Pokud dojde k omezení konstantním proudem, neboli constant current limit. Výst. proud zůstane na své jm. konstantní hodnotě, avšak výstupní napětí klesá, čímž zamezí většímu toku proudu než proud deklarovaný. Dojde-li k cyklickému odpojování výstupu, tedy hiccup či škytání, výstupní napětí a proud v době překročení výkonových možností zdroje opakovaně pulzuje zhruba v několika vteřinových intervalech, zdroj automaticky obnoví funkci po odeznění přetížení výstupu.

omezení výstupního výkonu, výst. výkon zůstává konstantní, s rostoucími proudovými požadavky zátěže napětí klesá a u odpojení výstupu, neboli shut down, repower to ON, dochází k výst. napětí a proud je následně odpojen od výstupních svorek. Pokud se na výstupu objeví poruchová úroveň, zdroj je často nutné odpojit od přívodu napájení i zátěže, aby došlo k obnově jeho funkce.

Nutno podotknout, že ochrana OLP je v některých modelech zdrojů složena kombinací několika typů ochran. Jde například o omezení konst. proudem nebo odpojení výstupu po časovém úseku.

SCP

Ochrana zkratu na výstupu, anglicky short circuit, bývá součástí ochrany zdrojů současně s OLP ochrannou.

OVP

Ochrana proti přepětí OVP, anglicky overvoltage, se aktivuje po detekci zvýšeného napětí na výstupu, ať už vnucením se ze zátěže nebo použitím nevhodné dynamické zátěže zatěžující výstup zdroje nestandardně. Ochrana OVP se většinou deaktivuje po odpojení vst. napětí ke zdroji na několik desítek vteřin, někdy i minut.

OTP

Ochrana proti tepelnému přetížení, anglicky overtemp. Je vhodná, pokud vnitřní teplota zdroje dosáhla nastavené bezpečné max. hranice a zdroj odpojí výstup. OTP se u některých typů zdrojů sama deaktivuje po ochlazení, kdy zdroj znovu obnoví funkci. U jiných typů je nutné zdroj restartovat ručně.

Jak obnovit funkce po poruše

Existují dvě možné varianty, jak obnovit funkce zdroje po nenadálé poruše. První je obnova automatická, kdy dojde k obnově funkce zdroje automaticky po odeznění poruchového stavu. Anglicky pojmenováno auto recovery.

Druhou možností je obnova znovuzapnutím, neboli repower to ON. Zdroj v tomto případě zůstává v ochranném režimu i po odeznění poruchy. Je však nutno jej pro správnou funkci nejprve vypnout, odpojit od AC vstupu a následně jej po určité časové prodlevě zapnout.

Jaká jsou specifika ochran některých typů zdrojů

Pro některé typy zdrojů, například u řady NPF, jsou ochrany hiccup a CC limit funkční jen v režimu CC, tedy čistá LED zátěž. Pokud v režimu CV nedojde při zkratu/přetížení výstupu k obnovení funkce, je nutné úplně odpojit zátěž a znovu ji následně připojit. Znovu zapnutí není nutné, respektive zdroj jej neodblokuje.

Důležitá rada na závěr. Nenechávejte své zdroje v režimu ochrany nebo výstupem nakrátko zbytečně dlouho, zkracuje tím jeho životnost a hrozí nevratné poškození zdroje.

Eshop-Meanwell.cz – Distributor napájecích spínaných zdrojů Mean Well

Naše společnost se zabývá distribucí a prodejem výrobků značky Mean Well. Máte-li jakýkoliv dotaz nejen ke zmíněné ochraně zdrojů, neváhejte nás kontaktovat. Více informací najdete na www.eshop-meanwell.cz. Budeme se těšit na vaši návštěvu.