Sklad patří mezi extra riziková prostředí. Přesto zde nemusí docházet ke zraněním. Poznejte základní pravidla bezpečnosti práce, a zatočte s nehodovostí na pracovišti.

práce ve skladu

I provoz skladu má svůj řád a pravidla. Cílem není nic jiného, než zvýšit bezpečí pracovníků na maximum. Co nejdůležitějšího byste měli vědět?

1. Je třeba ochranná pracovní přilba a jiné osobní pomůcky?

Sklad patří z pohledu bezpečnosti práce mezi riziková pracovní prostředí. Můžete zde uklouznout, zranit se při manipulaci s břemeny, srazit s elektrickým vozíkem nebo mít jinou nehodu.

O to důležitější jsou osobní ochranné pomůcky. Možná vás překvapí, že ne vždy je povinná helma. Kdy ji ale nosit musíte, je při práci s vysokozdvižným vozíkem nebo v místech, kde jsou břemena uložená výše než 2 metry a nejsou zajištěná. Samozřejmostí by pak měly být vhodné pracovní oděvy a pevná obuv s nesmekavou podrážkou.

2. Jak má vypadat značení skladu a komunikací?

Jak pěší, tak dopravní komunikace musí být stále volné, bez vyskládaného materiálu. Také by měly být dostatečně široké – aby se do jízdního pruhu bez problémů vešel vozík nebo manipulační technika. Důležité je dále přehledné značení veškerých nebezpečných úseků, jako jsou křižovatky, zatáčky nebo nepřehledné části komunikace.

Značená by měla být i místa, kde je zakázaný vstup nepovolaných osob. Chybět nesmí ani štítky s maximální nosností regálů nebo podlah. Ještě přísnějším pravidlům pak podléhá skladování nebezpečných látek.

3. Jak postupovat při odebírání materiálu a jak manipulovat s břemeny?

BOZP říká, že odebírání materiálu je možné pouze do výšky 1,8 metru od místa obsluhy. Při manipulaci s více balíky na sobě je nutné, aby byl stoh stabilní, pevný a soudržný. Při běžné manipulaci platí zákaz lezení po regálech a materiálu.

4. Myslíte na pravidelná školení všech skladníků?

Pracovníci musí být seznámeni se zásadami správné manipulace s materiálem, bezpečným používáním vysokozdvižného vozíku a také s dalšími úkony, které budou ve skladu vykonávat. Informovanost zkrátka snižuje riziko nehody.

5. Jsou povinné periodické zdravotní prohlídky?

Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků patří mezi práce v riziku ohrožení zdraví. Tito zaměstnanci proto musí každé 4 roky na zdravotní prohlídku. Pokud je zaměstnanec starší 50 let, interval se zkracuje na 2 roky.

Místní řád skladu řekne více, než kdy nosit ochrannou přilbu

Každý provozovatel skladu má povinnost vypracovat Místní řád skladu, který je jakýmsi kompletním průvodcem bezpečností na pracovišti. Při dodržování řádu a vybavení pracovníků vhodnými ochrannými pomůckami se jistě přiblížíte vytoužené nulové nehodovost. Abyste měli jistotu, že zaměstnancům poskytujete skutečně ty nejlepší pomůcky, prohlédněte si nabídku e-shopu ARDON. Na jednom místě zde naleznete vše, co potřebujete.