Strojírenská společnost ŽĎAS dodává své výrobky do více než 50 zemí světa

Jednou z nevýznamnějších českých strojírenských firem je ŽĎAS. Firma svoji produkci nabízí celé škále průmyslových segmentů – automobilovému, energetickému, železničnímu, těžebnímu, ropnému, strojírenskému, dopravnímu i metalurgickému průmyslu, dále dodává výrobky ke zpracování odpadu (a kovový odpad i sama zpracovává) a pro jadernou energetiku.

Výrobu firma zahájila před více než 67 lety. Dnes zaměstnává kolem 2000 zaměstnanců. Akciová společnost ZĎAS má několik dceřiných společností. Těmi jsou TS Plzeň a ŽĎAS RUS. Současně má firma majoritní podíl v německé ŽĎAS SGS.

Společnost disponuje výrobními halami s kvalitním strojovým parkem

Díky tomu je v rámci svých služeb schopna nabídnou lehké i těžké obrábění a současně montáž výrobků a jejich testování.

Že ve ŽĎASu není skutečně nic nemožné dokazuje i unikátní výrobek z roku 2018. Firma vyrobila za použití sekundární metalurgie doposud nejtěžší odlitek o hrubé hmotnosti 65 tun.

Produkce a služby ŽĎAS

V rámci své strojírenské výroby ŽĎAS zajišťuje zařízení pro volné a zápustkové kování, zpracování kovového odpadu, hydraulické a mechanické lisy, inspekční a rovnací linky pro úpravu tyčí, pily pro dělení válcových materiálů, zařízení pro rovnání materiálu, hydraulické systémy i modely. Společnost produkuje ingoty o hmotnosti 500 až 20 000 Kg, výkovky o hmotnosti 20 až 9000 Kg a odlitky o hmotnosti 200 až 50 000 kg. Nástrojárna vyrábí lisované nástroje. Firma poskytuje strojní opracování i tepelné zpracování. ŽĎAS dále realizuje výrobu podle dokumentace zákazníka.

Klíčovými službami jsou především modernizace obráběcích strojů, hydraulická zkušebna, dělení a moření materiálu. Pokud jde o samotnou produkci, prioritními jsou zařízení na zpracování kovového odpadu, hydraulika, výkovky, odlitky, nástrojárna a hydraulické lisy.