Jak jít pro igráčka a přinést historický román

Můj osmiletý syn si nejraději hraje s legem a nejrůznějšími figurkami. Každou procházku městem doprovází žadonění o dalšího igráka. Současně právě prochází obdobím obdivu k rytířům a podobným bojovníkům, prostě kluk.

Protože se však snažím být neoblomná matka, nedám se tak snadno. Napřed vyřídíme, co je třeba, a pak se snad maminka může mrknout do knihkupectví. To jsem ovšem netušila, co mne tam čeká. Synáček objevil oddělení s odbornou historickou literaturou a rozhodl se, že mu koupím knihu o historii řádu templářů. Na obálce rytířský výjev a to je prostě konec, kniha asi šest centimetrů silná, formát skoro A4. Horkotěžko jsem syna přemluvila, že se ještě podíváme na dětskou literaturu, přitažlivost templářů byla nesmírná. Nakonec jsme skončili v oddělení historických románů.

Dlouho jsme s paní prodavačkou vybíraly a nabízely různé knihy, které by snad mohly být dítěti přístupné, ale syn řekl ne! Vybral román Hněv nebes německého autora historické prózy Richarda Dübella. Bylo mi jasné, že mám o četbu postaráno.

Román podle skutečných událostí se odehrává v roce 1342. Hlavní postavou je dívka Philippa, dcera cechmistra lodníků ve městě Sassenhusen. Její příběh hledání smyslu vlastního života a vlastní cesty je zasazen do rámce událostí nejničivější povodně všech dob ve středoevropském vnitrozemí. Nechybí milostná zápletka ani dobrodružné situace, v nichž jde o život. Elitní templářský rytíř, který ztratil paměť, bojuje proti svému bratru ve službách Karla IV., připravuje se atentát na císaře Ludvíka Bavora. Autor se dotýká i tématu velmi aktuálního, kterým jsou necitlivé zásahy člověka do krajiny, přinášející neblahé následky. Kniha má spád, přečetla jsem ji jedním dechem. A doufám, že si ji můj syn rovněž s chutí přečte, až přijde čas. A do té doby – ať žijou panáčci!

Napsat komentář