Jak si pojistit svůj majetek?

Majetková pojištění spadají do kategorie tzv. neživotních pojištění. Proč se takovým pojištěním vůbec zabývat? Pokud máte rádi svůj majetek, nejspíš i přemýšlíte o tom, jak ho ochránit. Různá majetková pojištění mohou být slušnou alternativou a prostředkem, jak své obavy zmírnit.

Domov je jistotou

Pro většinu lidí je domov synonymem bezpečí. Mít tedy jistotu, že vašemu domovu nic nehrozí je tedy základem. Co se však nemovitosti může stát a na co se typicky majetkové pojištění?

Představte si například modelovou situaci. Od svíčky, která měla sloužit k navození večerní romantiky, vzplanula květina. Od této květiny začal hořet i dřevěný nábytek kolem. V této fázi šlo ještě vše zastavit pohotovým zásahem. Bohužel se však vše zachytit brzy nepodařilo a oheň se velmi rychle rozšířil do celého bytu. Všichni členové rodiny se naštěstí zachránili živí a bez zranění. Nábytek však shořel na popel. Zachránit nebylo možné prakticky zhola nic.

Co teď? Rodina bez pojištění by měla velké problémy. Přišla by velké investice, nutné půjčky, bydlení u známých a podobně. Stejná rodina s pojištěním se však bát nemusí. O vše se postará jejich pojištění. Stejné výhody plynou z této služby i v době, kdy je nemovitost zasažena bleskem, vichřici nebo krupobití.

Povodně? Častý strašák českých domácností

Nejdřív si definujme, co to znamená záplava a povodeň. S tím nám může pomoci bioklimatický slovník. Ten říká o těchto pojmech následující:

Povodeň – přechodné stoupnutí hladiny vody ve vodním toku nad úroveň břehu

Záplava – zatopení pozemku při vystoupení vody z břehu toku za povodně.

Moderní pojištění zajistí bezpečí domácnost v obou případech povodní i záplav. Doporučujeme však vždy mít na paměti nebezpečí záplav, a to i v případech, kdy se nacházíte od vodní hladiny relativně daleko. Tání sněhu může ohrozit i domy ve svazích a na jiných místech.