pH metr umožňuje přesnější analýzu kvality vod

Pro přesnější změření aktivity vodíkových iontů ve vodných roztocích a zjištění, zda roztok reaguje kysele, či zásaditě, jsou více než indikátorové papírky vhodné pH metry. Například v laboratoři patří spolu s vážením a měřením teploty zjišťování pH k nejčastěji měřeným parametrům.

Typy pH metrů

Tento přesný milivoltmetr může být terénní, kapesní, ale i laboratorní a v dnešní době lze pořídit i pH metry vícekanálové. Tedy laboratorní přístroje, které dokáží současně měřit s více digitálními sondami.

Stejně tak existují pH metry na bateriový i síťový provoz. Některé pH metry mohou mít rovněž vestavěnou tiskárnu.

Pro měření a analýzu kvality všech druhů vod v terénu jsou vhodné například pH metry WTW, které jsou – stejně jako sondy této značky – vybaveny pamětí kalibrací. Konkrétní pH metr si je třeba zvolit podle toho, zda bude využit především pro rutinní nebo spíše kontrolní, laboratorní či hloubkové měření.