Studium MBA podpoří vaši kariéru

Přemýšlíte, proč vaše kariéra stojí na místě? Proč se nedostáváte na pozice, o něž usilujete? Možná je to tím, že vaši zaměstnavatelé chtějí někoho s lepší kvalifikací. Jednou z možností, jak se dále vzdělávat, je studium MBA. Jde o postgraduální studium, které můžete zvolit až po absolvování řádného vysokoškolského vzdělání. Další možností přijetí je praxe na manažerské pozici nebo v jiné řídicí funkci. Toto studium otevírá další možnosti kariérního růstu. Firmy si je cení proto, že absolventi s titulem Master of Business Administration získávají praktické dovednosti při řešení úkolů z praxe.

Titul MBA zajistí lepší uplatnění

Studium Master of Business Administration trvá jeden rok a je vedeno v češtině. Absolvent získá titul MBA. Hlavní devízou pro zaměstnavatele je, že absolventi se naučí propojovat teoretické znalosti získané na škole s praktickými dovednostmi a efektivně je využívat. Studium je postaveno na oxfordském modelu výuky, který sází na logické myšlení. Je vhodné pro vedoucí pracovníky soukromých, státních i neziskových organizací. Všude tam využijete znalosti finančního a strategického řízení či personalistiky.

18767930_1426314440749480_1066365345190664060_n

ESBM nabízí specializaci studia

Studium MBA nabízí v Česku European School of Business & Management (ESBM). Umožňuje svým studentům uzpůsobit program jejich časovým možnostem. Ke studiu lze nastoupit kdykoli během roku a díky e-learningu má student k dispozici všechny potřebné podklady. ESBM nabízí specializaci studia například v oborech management, řízení zdravotnictví, finanční management, bankovnictví či management veřejné správy. Titul MBA zajistí lepší uplatnění, navíc studenti získají cenné kontakty, které mohou v budoucnu dále využívat.