Zelené dluhopisy zhodnotí vaše úspory

Patříte k těm, kterým opravdu záleží na životním prostředí? Děláte vše pro to, aby se tu i budoucí generace měly dobře? Třídíte odpad, máte ekologickou domácnost, snažíte se co nejvíce využívat hromadnou dopravu, nebo chodíte zásadně pěšky? Pak by vás mohl zaujmout další způsob, který prospěje nejen vašemu okolí, ale i vašim úsporám. Investujte do „zelených“ dluhopisů, podpořte ekologickou likvidaci ojetých pneumatik a zhodnoťte svou investici.

Přichází čas na změnu

Není asi pochyb o tom, že největší dopad na životní prostředí má průmysl a infrastruktura. Řada společností se proto stále více snaží přistupovat ke svému podnikání zodpovědně a hledá způsoby, jak svou činností co nejméně zatěžovat svět kolem. K takovým patří i společnost Uniprospe, která se zaměřila na dnes a denně přetřásanou problematiku – likvidaci ojetých pneumatik. Vynalezla způsob, jak stohy nahromaděných starých gum nejen ekologicky zlikvidovat, ale zároveň je schopna z nich získat suroviny použitelné pro další zpracování. Při likvidaci pneumatik využívá pyrolýzu – proces, během kterého se při velkých teplotách bez přístupu kyslíku štěpí vazby v organických molekulách. Výstupním produktem z tohoto procesu je plyn, uhlík a olej – tedy komodity, které jsou velmi žádané na celosvětovém trhu. Vzhledem k tomu, že je tento proces velmi náročný a společnost Uniprospe potřebuje finance na jeho vylepšování, vystavila již další emisi firemních dluhopisů, které si můžete koupit i vy.

Co jsou korporátní dluhopisy Uniprospe?

Pokud si pořídíte dluhopis Uniprospe.eu. jedná se vlastně o jakousi půjčku, kterou poskytuje kupující – tedy věřitel – vydávajícímu neboli emitentovi, v tomto případě tedy vy jakožto investor společnosti Uniprospe. Emitent se dluhopisem zavazuje, že bude pravidelně platit úroky až do data splatnosti, ke kterému pak vrátí věřiteli částku, tedy nominální hodnotu, již za něj původně věřitel zaplatil. Takto získané peníze použije emitent na rozvoj svého podnikání – v případě společnosti Uniprospe se jedná o projekt spojený s likvidací pneumatik. Pro vás z toho pak plyne výhoda zhodnocení vašich financí za krátký čas. Dluhopisy společnosti Uniprospe.eu jsou totiž krátkodobé, to znamená, že neváží investované peníze dlouhou dobu, a přitom poskytují pevnou úrokovou sazbou 9,5 % p.a. s výplatou úroků každého půl roku. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 30 000 Kč a nakoupit si jich můžete libovolný počet. Splatnost je 31. 12. 2023.

Hledáte-li tedy vhodný způsob ochrany životního prostředí, který přinese výhody i vám, jsou dluhopisy Uniprospe.eu ideálním řešením.