Prostorová akustika není žádná magie, naučte se ji využívat i vy

Prostorová akustika je poměrně důležitým oborem. Proč je vlastně podstatná a na koho se nejlépe obrátit, když ji potřebujete vyřešit?

Co je prostorová akustika?

Prostorová akustika, jednoduše řešeno, definuje, jak se šíří zvuk v uzavřené místnosti. Jedná se o fyzikální obor. Z pohledu fyziky je zvuk mechanické vlnění. Jeho stěžejní vlastností je to, že se odráží. Respektive odráží se částečně, z části je zvuk v prostoru pohlcován.

Exaktní měření akustiky je velmi důležité pro praxi. Své využití má v celé řadě odvětví. O prostorovou akustiku jde v podstatě všude tam, kde je stěžejní zvuk.

Když je nezkreslený zvuk žádoucí

Důležité je kvalitní ozvučení místnosti, ve které probíhají například přednášky. V podstatě konstantně se klade důraz na dobré porozumění řečníkovi také ve školních třídách. Přednášející při správném ozvučení nemusí nadměrně zvyšovat hlas, je méně unavený a publikum naopak lépe soustředěné.

Obdobné je to i s akustikou sálů, zvukových studií a dalších prostor, kde vzniká nebo je reprodukována hudba. Všude v těchto místech je nežádoucí ozvěna či zvuk, který je utlumený a nesrozumitelný.

Když je nutné zvuk potlačit

Akustika v místnosti má však vliv nejen na to, aby bylo rozumět žádoucímu zvuku. Velmi efektivně umí nadbytečný ruch potlačit. To je důležité v jakémkoli typu veřejných prostor, kde se potenciálně má shlukovat větší počet lidí.

Akustika prostoru může mít vliv dokonce i na pracovní výkonnost. Proto je nutné tento parametr jednoznačně řešit například v kancelářích. Vystavovat zaměstnance nadměrné hlukové zátěži je z dlouhodobého hlediska zcela nevhodné a má to silně negativní vliv na jejich pracovní výkonnost, potažmo i na celkové zdraví.

Před každou realizací prostor bychom proto měli zodpovědně zhodnotit jejich účel a zamyslet se právě nad ozvučením. Nejlépe je pak se obrátit na profesionály, kteří vám s tímto úkolem mohou pomoci.